ÇOCUKLARDA ALERJİ TESTLERİ

Kandan Bakılan Alerji Testleri (Spesifik Ige)
İlk 3 yaşta alerji deri testleri sağlıklı sonuç vermeyebileceğinden daha çok kan testleri (spesifik IgE) tercih edilir. İnek sütü, yumurta, buğday, balık, fıstık en sık görülen gıda alerjileridir. İlk 3 yaşta solunum yolu alerjisinden (ev tozu, küf, hayvan alerjisi) şüphelenildiğinde de kandan yapılan testler tercih edilir. Alerji ilaçlarının kesilemediği ve cildin dokunmaya aşırı reaksiyon verdiği (dermografismus) durumlarda çocuğun yaşı büyük olsa bile kan testleri tercih edilir. Kan testleri her zaman alerjiyi yakalayamayabilir. Pozitif çıktığında ise sonuçların bir alerji uzmanınca çocuğun şikayetleri ile ilişkilendirilmesi gerekir. Böylece gereksiz kısıtlamalar yapılmamış olur. Parmak ucundan alınan kanla yapılan hızlı testlerle güvenilir sonuçlar alınamamaktadır. Mutlaka damardan kan alınarak spesifik IgE çalışılmalıdır.

Alerji Prik (Delme) Deri Testi
3 yaşından sonra solunum yolu alerjisinden şüphe edilen alerjik nezle ve çocuk astım hastalarında alerji deri testi altın standarttır. En güvenilir sonuç bu testle elde edilir. Alerji deri testi alerjik maddeyi cilde damlatma ve cildi delme esasına dayanır. Bu test çok hassas bir testtir. Gözle değerlendirilir. Bu nedenle yapan kişinin bu konuda deneyimli olması gerekir. Test cilde standart miktarda delme yapmalıdır. Fazla delinip kanatıldığında yanlış pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle özel aplikatörlerle test yapılması önerilir. Bu aplikatörlerle ne kadar bastırılırsa bastırılsın cilt 1-2 mm’den fazla delinmez. Delme basıncının testi yapan kişi tarafından belirlendiği, lanset kullanılarak çizme yada delme şeklinde uygulanan testler sağlıklı sonuç vermez. Alerji deri testi yapılmadan 10 gün öncesinden ağızdan alınan alerji ilaçları (antihistaminik) kesilmelidir. İdeal olanı alerji deri testinin bir çocuk alerjisi uzmanı tarafından yapılıp değerlendirilmesidir.

Prof. Dr. Yonca Tabak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı

06-12-2023


Ayrıntılı bilgi için: Kaynak kitap

“Çocuklar ve Alerji “

Genişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni baskı

Doğan Kitap

Çocuklar ve Alerji

FACEBOOK SAYFAMIZ

INSTAGRAM