Alerji hastalarında Kanser daha az mı görünüyor?

Vücudumuzda bağışıklık sistemi temelde bir terazinin iki kolu gibi dengede olması gereken iki farklı şekilde çalışır. Bir kol mikropları yok etmek için çalışırken (Tip 1) aynı zamanda kanserden de sorumlu tutulmaktadır. Diğer kol ise alerjik reaksiyonlardan (Tip 2 ) sorumludur. Yenidoğan bir bebek anne karnından alerjiye yatkın (Tip 2 hücreler baskın) olarak doğar. Zamanla bağışıklık sistemi mikroplarla karşılaştıkça Tip 1 sistem ağırlık kazanmaya başlar ve Tip 2 ‘yi dengeler. Bu dengenin sağlanamadığı durumlarda anormal reaksiyonlar gelişir. Erken dönemde mikroplarla yeterli temas sağlanmazsa Tip 2 T hücreleri baskın kalır ve çocuk alerjik olur. Bu hipotez “Hijyen Hipotezi” olarak tanımlanmıştır.

Alerjik kişilerde Tip 2 T hücreleri baskın olduğunda kanser gelişiminden sorumlu tutulan Tip1 hücreler baskılanmış olacağından kanser gelişiminin daha az olması beklenir. Ancak sadece bu hipotez kanser ve alerji arasındaki ilişkiyi tam olarak izah etmek için yeterli olmamaktadır. Farklı kanser türleri için farklı reaksiyonlar söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla; zamanla çalışmalar genel anlamda kanser hastalığı araştırmak yerine özgün kanser türleri ve alerji ilişkisinin araştırılması yönüne kaymıştır.

Haberde yayınlandığı üzere özellikle beyin kanserlerinin alerjik olan kişilerde daha az görüldüğü gözlenmiştir. Neden özellikle beyin kanserleri için bu durum geçerli olmaktadır? sorusuna yanıt ise burun beyin komşuluğu üzerinden verilmektedir. “Sitokin” diye adlandırılan bağışıklık sistemi elemanlarının burundan uygulandığında beyin dokusuna geçebildiği gözlenmiştir. Alerjik nezlesi veya alerjik astımı olan kişilerde solunum yolundaki alerjiden sorumlu bağışıklık sistemi elemanlarının beyine göç ederek beyin kanserinden koruyor olabileceği üzerinde durulan hipotezler arasındadır. Ancak aradaki ilişkinin net bir şekilde ortaya konması daha kapsamlı araştırmaları gerektirmektedir. “

Prof. Dr. Yonca TABAK

Çocuk Alerjisi ve Astım Uzmanı

Ayrıntılı bilgi için: Kaynak kitap

“Çocuklar ve Alerji “

Genişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni baskı

Doğan Kitap

Çocuklar ve Alerji

Kitaba göz atmak için tıklayın

FACEBOOK SAYFAMIZ

INSTAGRAM