Alerjik Bronşit Ergenlikte Geçer mi?

Ataklar nedeniyle okul kaybıyaşanır. Gece öksürük ve nefes darlığı belirtileri arttığı için uyuyamayan çocuğun çoğu zaman okul başarısı da düşer. Aileler çoğu zaman büyüdükçe geçerumuduyla kısmentedavi olarak, kısmen de bu duruma katlanarak ergenlikteçocuklarının iyileşmesini beklerler. Peki; sanıldığı gibi çocuklarda astımbüyüdükçe geçer mi?

Çocuklarda Astım % 90 Alerjiktir !

Çocuklarda astım % 90 alerjik kökenli olduğundan “alerjik bronşit” ve “çocukluk çağı astımı” eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Astım ilkbelirtisini genellikle ilk 3 yaş içinde verir.Bu yaşlarda astım tanısı alan çocukların yaklaşık yarısı 6 yaşına geldiğinde hastalığı atlatır. Hangi çocukların hastalığı 6 yaşında atlatabildiğianne babaların sıklıkla hekimlere yönelttiği bir sorudur.

Alerjik Astım Büyüyünce Geçmez!

Alerjik astım, toplumda hakim olan görüşün aksine büyüyünceatlatılamaz.Sadece alerji saptanmayançocuklar sıklıkla 6 yaş civarı astımı yenerler. Alerjik olup astım belirtileri6 yaşından sonra da devam eden çocukların yaklaşık % 50’sinde 18 yaşındahastalık bulgularının kaybolduğugözlenir. Ancak bu iyileşme geçicidir. Alerji devam ettiği sürece ergenliktehastalığı atlattığı düşünülen çocukların büyük bir kısmı 30’lu yaşlarda yenidenastım atakları geçirmeye başlar.

Kortizonlu Astım İlaçları Hastalığı Ortadan Kaldırmaz!sadece Baskılar!

Çocuklarda ve erişkinlerde astım çok düşük dozlu kortizonluilaçlar ile tedavi edilir. Bu ilaçlar astım ataklarını önlemede, erişkinhastaların, çocukların ve ailelerin hayat kalitesini yükseltmede son derece etkili ilaçlardır. Kullanıldıkları sürece çok etkilidirler. Ancak, kortizonluilaçlar alerjik astımı ortadan kaldırmaz, sadece baskılar. Altta yatan alerji devam ettiği sürecekortizonlu ilaçlar kesilince astım belirtileri tekrar ortaya çıkar.

Alerjik Astım Ve Alerjik Nezle: “Tek Hava Yolu, Tek Hastalık”

Gerek çocuklarda gerekse erişkinlerde alerjik astım sıklıklaalerjik nezle ile birlikte görülür. Havayolu üstte burun, altta ise bronşlarladevam eden bir bütündür. Alerji ne tek başına bronşları ne de tek başına üstsolunum yolunu tutar. Hava yolu bir bütün olarak alerjiden etkilenir. Sadeceastım tedavisi alan bir kişide eğer alerjik nezle tedavi edilmezse; astım datam anlamıyla kontrol altına alınamaz. Hava yolunu bir bütün olarak tedavietmenin tek yolu alerjinin tedavi edilmesidir.

Alerji Tedavisi Çevre Önlemleri İle Başlar!

Alerjik olunan maddeden mümkün olduğunca uzak durmakalerjiyi kontrol etmenin en önemli yoludur. Dünya’da ve Türkiye’de çocuklardaastıma yol açtığı bilinen en sık alerji ev tozu akar alerjisidir. Ev tozu yaşamımızdan uzaklaştırmakta zorlandığımız ancak gözle görmediğimiz için zamanzaman varlığından bile haberdar olmadığımız ciddi bir sağlık tehditi halinegelmiştir. Ev tozlarının içinde yaşayan akarlar (mite’lar) vücut parçacıklarıve dışkı atıklarıyla çocuklarda alerjik reaksiyona yol açar. Bu maruziyetsonrası hassas bir hava yoluna sahip olan çocuklar sıklıkla okulenfeksiyonlarının ; sigara dumanının veya kimyasal bir maddenin tetiklemesiyleatak geçirirler. Alerjisi olan bir çocuğun evinde ev tozunu azaltmak hastalıkşikayetlerini belirgin azaltacaktır. Halıların kaldırılması ilk adım olmalıdır. İkinci adım ise çocuğun yatağına ev tozlarını yataktan yukarı geçirmeyen özelkılıflar koymaktır. Tüm bunlarla beraber çocuğa sigarasız bir ortam sağlamak vekimyasalları yaşamından mümkün olduğunca uzaklaştırmak ilaçsız da astımkontrolü sağlamanın ilk adımı olacaktır.

Alerjik Astımı İyileştirmenin Tek Kökten Çözümü Alerjinintedavisidir !

Alerjik astımı iyileştirmenin tek kökten çözümü alerjinintedavi edilmesidir. Alerji iki şekilde tedavi edilir. Birinci ve en önemli yolalerjik olunan maddeden uzak durmaktır. Özellikle ev tozu, küf ve hayvan alerjisi gibi eviçinde önlem almaya uygun bir alerji türü varsa bu yol astım şikayetlerinikontrol almada oldukça etkilidir. Halıların evden uzaklaştırılması ve yatağaalerjik maddeleri geçirmeyen özel kılıflar takılması alerji tedavisinintemelini oluşturur. Bu önlemlere rağmen alerji yapıcı maddeyi hayatımızdan tam olarak uzaklaştırmak mümkün olmaz.Okullarda ev tozu akarı sorun olmaya devam eder. Baharda polenlerden uzakdurmak mümkün değildir. Hastalar ister istemez hayatlarını sürdürmek için evdışına çıkmak zorundadır.

Prof. Dr. Yonca TABAK

Çocuk Alerjisi ve Astım Uzmanı

Ayrıntılı bilgi için: Kaynak kitap

“Çocuklar ve Alerji “

Genişletilmiş ve Güncellenmiş Yeni baskı

Doğan Kitap

Çocuklar ve Alerji

Kitaba göz atmak için tıklayın

FACEBOOK SAYFAMIZ

INSTAGRAM